Folketinget har fokus på forbrugslån

Forbrugslån har gennem hele deres levetid fået stor opmærksomhed fra adskillige interessenter. Aviser bringer jævnligt materiale om markedet, hvor forbrugerne anses som svage ofre for den kapitalistiske verden, mens særligt de tidligere Venstre-regeringer har holdt hånden over låneselskaberne ud fra ideologien at markedet skal være frit, så længde det sker inden for lovens rammer.

Folketinget har også haft kontinuerlig fokus på forbrugslån, da lån penge nu som oftest medfører en høj ÅOP, som kan skade forbrugerne mere end det gavner. Det var særligt under den tidligere Venstre og Lars Løkkes regeringstid, at disse forbrugslån fik en del opmærksom, hvilket dette samrådsspørgsmål vidner om. Her er det Pia Olsen Dyhr (SF) og Benny Engelbrecht (S) som stiller sig kritisk overfor konklusionerne i en markedsanalyse udarbejdet på vegne af økonomi- og erhvervsministeren på dette tidspunkt.

Mere troværdighed

Til Venstres forsvar i denne valgtid skal det nævnes, at markedet for forbrugslån er blevet kraftig forbedret den seneste årsrække. Ved at indføre stramninger og retningslinjer for, hvordan låneudbydere skal skilte med deres ydelsers udgifter, er antallet af klager over selskaberne faldet voldsomt.

Man ser altså ikke længere forbrugere som føler sig fanget i en gældsspiral uden mulighed for at slippe ud af denne. På samme måde kan låneselskaberne til enhver tid forsvare sig med, at de har anført udgifterne ved låneydelserne tydeligt, hvor et tidligere stort antal klager ikke længere har nogen berettigelse.

Lån penge nu indebærer som sagt et højt udgiftsniveau og appellerer til forbrug, hvilket strider imod de venstreorienterede politikere som ønsker mindre kapitalisme og mere magt til forbrugerne.

Nu hvor denne fløj selv har siddet på magten de sidste fire år, er der dog ikke sket noget med markedets udbud af låneselskaber, da der tværtimod er kommet endnu flere til. Uden at tage politisk parti, vil man derfor med rette kunne sige, at der er tale om populistiske holdninger som kun har til formål at statuere rød blok overfor blå blok.

Der vil nok altid være et marked for forbrugslån, hvad enten der er en rød eller blå regering i Danmark.